fbpx

PSIHOLOŠKA TESTIRANJA ZA POSAMEZNIKE

SPOZNAJ SAMEGA SEBE, SPOZNAJ SVOJ POTENCIAL!

Psihometrična (psihološka) testiranja so standardizirana orodja, s katerimi ocenimo posameznikova močna področja in njegove priložnosti za razvoj, ne glede na njihovo izobrazbo in izkušnje.

Temeljijo na kakovostnih vprašalnikih, ki ustrezajo kriterijem:

1.  objektivnosti (na rezultat vplivajo le lastnosti testirane osebe),

2.  zanesljivosti (večkratno merjenje bi prineslo enak oz. podoben rezultat),

3.  veljavnosti (rezultati odražajo točno tisto lastnost, ki nas zanima),

4. normiranosti (rezultati osebe so primerljivi z rezultati drugih ljudi iz iste populacije),

5.  občutljivosti (dobro razlikujejo med različnimi ljudmi).

Merimo:

 • kognitivne sposobnosti,
 • pozornost in koncentracijo,
 • različne osebnostne lastnosti,
 • čustvovanje,
 • odpornost na stres,
 • funkcioniranje v delovnem okolju.

Storitev vključuje:

 • izbiro primernih testov (na podlagi začetnega pogovora – intervjuja) in izvedbo testiranja,
 • vrednotenje odgovorov in razlago rezultatov,
 • zapis rezultatov,
 • povratno informacijo posamezniku,
 • svetovanje (po potrebi).

Osebni podatki posameznika so pri meni skrbno varovani – vse poteka v skladu s psihološkim etičnim kodeksom.