fbpx

PSIHOLOŠKO SVETOVANJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Otroci in mladostniki se v obdobju odraščanja srečujejo s številnimi težavami bodisi doma, bodisi v socialnem krogu, družini ali v šoli. Najpogostejši vzrok težav je gotovo šolsko okolje, saj prinaša izzive tako na kognitivnem, socialnem, kot čustvenem področju. Mladi zelo izrazito doživljajo šolski neuspeh, kar lahko povzroči intenzivno psihično obremenitev, kateri pogosto niso kos. Tu je ključnega pomena, da se z otrokom pogovorimo in poiščemo rešitev, ki bo prinesla trajno spremembo.

Zgodi se, da ima otrok težavo, na katero ne najdete ustreznega odgovora in bi pri reševanju težave potrebovali nasvet strokovnjaka. 

Z otroki in mladostniki se v svetovalnem procesu usmerim v učenje premagovanja ovir in proaktivno premagovanje neuspeha, postavljanje ciljev, načrtovanje rutin, učenja, tehnik sproščanja ipd. Obenem je poudarek tudi na čustvenem opismenjevanju – prepoznavanju, razumevanju in obvladovanju čustev ter lastnega vedenja. Preko strokovnega razgovora z otrokom in staršem oz. skrbnikom oblikujemo individualno pot do uspeha in pozitivnejše samopodobe.

Pri strokovnem svetovanju otrokom in mladostnikom uporabljam naslednje oblike dela:
  • Svetovalni pogovor
  • Razlaga, pojasnjevanje in prikazovanje
  • Praktično delo
  • Igra vlog
  • Lutke
  • Likovna terapija
  • Sproščanje/ vizualizacija
  • Peskovnik
  • Tehnike medicinske hipnoze.

Potek svetovanja

Strokovno psihološko svetovanje za otroke in mladostnike poteka po dogovoru v trajanju 50 minut. Svetovalni cikel zajema uvodni razgovor in strokovno svetovanje v okviru 6-8. srečanj oz. po dogovoru.  Srečanja se lahko prilagodi, kadarkoli pa se jih lahko tudi prekine.

Na zaključnem srečanju sledi evalvacija svetovalnega procesa, nakar se obravnavo lahko zaključi ali pa se svetovalni cikel ponovi.

Vstop v svetovanje

Mladoletne osebe se svetovanja lahko udeležijo s privolitvijo staršev oz. skrbnikov. Svetovanje poteka v popolni zaupnosti in varnem ambientu. Vse informacije, pridobljene na srečanjih, so tajne in se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

V primeru, da presodim, da bi za otrokovo dobrobit bil primeren drugi strokovnjak (klinični psiholog, psihiater) s področja duševnega zdravja, vas po dogovoru z vami napotim k njim.

Psihološko svetovanje je zasebna in zaupna izkušnja, izvedena v varnem okolju. Je trenutna oblika pomoči in čeprav lahko zajema nekatere psihoterapevtske metode in tehnike ni nadomestilo za poglobljeno psihoterapevtsko obravnavo.

Amadea Gomboc, mag. psih.