fbpx

PSIHOLOŠKO SVETOVANJE ZA ODRASLE

Z učinkovitimi psihološkimi metodami in tehnikami nudim obliko pomoči, ki posameznika podpira v iskanju njemu lastnih in zanj sprejemljivih rešitev. Zagotovo ste že izkusili moč pogovora, ko ste svojo stisko zaupali nekomu od bližnjih, se ob tem razbremenili, obenem pa dobili povsem nov, svež vpogled v nastalo situacijo, ki vam je pomagal pri razrešitvi problema. Na spoznanju, da pogovor pomaga, sloni tudi strokovno psihološko svetovanje.

Kdaj psihološko svetovanje?

 • nezadovoljstvo s samim seboj (partnerstvo, delo, družina, medosebni odnosi…),
 • obvladovanje vsakodnevnega stresa,
 • vsakodnevni problemi,
 • dvom vase, nizka samopodoba, nizko samospoštovanje,
 • težave s sprejemanjem pomembnih odločitev (neodločnost, odlašanje),
 • pomembne življenjske odločitve,
 • stiske zaradi šolanja ali službe (npr. preobremenjenost, izgorelost, prevelika odgovornost),…

Psihološko svetovanje prinese razbremenitev, uvid v težave, nove ideje za razrešitev in svežo motivacijo.

Namenjeno je posamezniku, da opolnomoči in izboljša doživljanje, vedenje in splošno funkcioniranje v življenju. Da usvaja nove veščine, ki mu bodo v prihodnosti olajšale reševanje problemov ter spoprijemanje z različnimi življenjskimi situacijami.

Tak pogovor vodi do čustvene razbremenitve posameznika in do pridobivanja novih spoznanj o svoji vlogi pri nastalem problemu, ki jo lahko začne posameznik s tem aktivno spreminjati.

Za psihološko svetovanje se odločite, ko si želite bolje razumeti in sprejemati sebe ter svoje bližnje. Pogovor vam bo prinesel vpogled v problemsko situacijo in možne predloge kako lahko z delom na sebi osebnostno rastete.

Glede na osebne preference in potrebe procesa dodatno uporabljam metode in tehnike z različnih področij:

 • tehnike s področja Sistemske psihoterapije,
 • tehnike s področja vedenjsko-kognitivne terapije,
 • meditativne, čuječnostne tehnike,
 • tehnike vizualizacije,
 • relaksacijske tehnike,
 • tehnike likovne terapije,
 • peskovnik,
 • EFT tehnika,
 • tehnike medicinske hipnoze.

Vsekakor pa tekom celotnega procesa skupaj iščemo načine in poti glede na vaše želje in zmožnosti.

Potek svetovanja

Strokovno psihološko svetovanje poteka po dogovoru v trajanju 50 minut. Svetovalni cikel zajema uvodni razgovor in strokovno svetovanje v okviru 6-8. srečanj oz. po dogovoru. Po uvodnem srečanju se klient/ka odloči ali ji način sodelovanja in pomoči ustreza. Srečanja se lahko prilagodi, kadarkoli pa se jih lahko tudi prekine.

Na zaključnem srečanju sledi evalvacija svetovalnega procesa, nakar se obravnavo lahko zaključi ali pa se svetovalni cikel ponovi.

Vstop v svetovanje

V svetovanje se lahko vključi vsakdo, ki je pripravljen na spremembe, delo na sebi in aktivno sodelovanje. Svetovalni proces poteka v popolni zaupnosti in varnem ambientu. Vse informacije, pridobljene na srečanjih, so tajne in se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

V primeru, da presodim, da bi za vašo dobrobit bil primeren drugi strokovnjak (klinični psiholog, psihiater) s področja duševnega zdravja, vas po dogovoru z vami napotim k njim.

Psihološko svetovanje je zasebna in zaupna izkušnja, izvedena v varnem okolju. Je trenutna oblika pomoči in čeprav lahko zajema nekatere psihoterapevtske metode in tehnike ni nadomestilo za poglobljeno psihoterapevtsko obravnavo.

Na psihološko svetovavenje se lahko prijavite tukaj:
lickagor@gmail.com

Amadea Gomboc, mag.psih.